Koiva maja küttesüsteemi optimeerimineProjekti nimi: „Koiva maja küttesüsteemi optimeerimine“

Taotleja: SA Räpina Inkubatsioonikeskus.

Projekti eesmärgiks on Koiva maja (Räpina, Jõe tn 4) olemasoleva küttesüsteemi parandamine ning seeläbi kulude optimeerimine.

Projekti tegevuseks on kütteregulaatori soetamine; küttesüsteemi tühjendamine, täitmine; küttesüsteemi termostaatide, õhutuste ja kuulkraanide vahetus ning vajalike materjalide soetamine.

Projekti abikõlblik maksumus: 7 800.14 EUR.
Toetuse summa: 4 680.08 EUR.
Omafinantseering: 3120,06 EUR.

Projekti elluviimise aeg: 15.06.2023–15.08.2023.

Programm/meede: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 19.2 "Toetus tegevuste teostamiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia raames". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kohalik tegevusgrupp – MTÜ Piiriveere Liider


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee