LOOMEMAJAloomemaja

19. sajandil Räpina mõisa tall-tõllakuurina ehitatud hoone sai Räpina Valla poolt 2012 aastal uue hinguse ning hakkas siis elama hoopis teistsugust ja kirjumat elu. Loomemaja on sündinud mõttest, et meie inimesed väärivad kohta, kus end teostada ja ellu äratada oma sisemine looja-loom.

See on hea elamuse koht, kuid mitte ainult ajaloolise hoone pärast – meie majarahvas ning isetegemisest saadav tohutu rõõm muudavad loomemaja külastamise erakordseks ja meeldejäävaks elamuseks nii kohalikele kui ka kaugemalt tulnud gruppidele.

RÄPINA INKUBATSIOONIKESKUS ON LIITUNUD HEA TAHTE KOKKULEPPEGA TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL
Hea tahte kokkuleppega kinnitame, et:
• kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;
• siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
• desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
• sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
• personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
• tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
• haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
• haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
• osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | Tel: +372 5218 202 | E-post: leo@ariabi.ee