Hange Räpina loomemaja helisalvestusruumi tehnika soetamiseks Räpina loomemaja korraldab hanke helisalvestusruumi tehnika soetamiseks

SA Räpina Inkubatsioonikeskus ootab pakkumusi riigihanke„Räpina loomemaja helisalvestusruumi tehnika soetamine“ lihtmenetlusega hankemenetlusele. Riigihankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Hanget soovitakse rahastada Euroopa Liidu toetusfondidest saadavatest vahenditest (PRIA Leader programm).

Hankedokumentidega saab tutvuda e-RHR-i keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee.
Hanke nimetus on “Räpina loomemaja helisalvestusruumi tehnika soetamine”, hanke viitenumber on 173651.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-RHR-i keskkonna kaudu.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 25. aprill 2016. a kell 11:00.


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee