Loomemaja saab helisalvestusruumi Räpina loomemaja saab endale helisalvestusruumi

SA Räpina Inkubatsioonikeskus esitas käesoleva aasta kevadel projekti „Räpina loomemaja helisalvestusruumi helitehnika soetamine huvitegevuse võimaluste mitmekesistamiseks“ rahastamise taotluse Leader-programmi, kust sai augustikuu alguses positiivse rahastamise otsus. Kevadel viidi läbi ka hankemenetlus helisalvestamise tehnika soetamiseks, millele esitas parima pakkumise Helimix Grupp OÜ. Hankeleping eduka pakkujaga sõlmiti 10. augustil 2016.

Projekti eesmärgiks on laiendada piirkonna muusikalise huvitegevuse valdkonda ning lisaks olemasolevale summutatud seintega heliruumile pakkuda võimalust professionaalseks helisalvestamiseks. Projekti elluviimisega muutub kvaliteetne helisalvestus ja professionaalne juhendamine piirkonna muusikutele kättesaadavaks. Projekti raames paigaldatakse Räpina loomemaja helisalvestusruumi tervikuna töötavaks süsteemiks kogu projekti toel hangitav helitehnika, kuhu kuuluvad helitöötlus- ning audio ja efekti tarkvarad, protsessorid, erinevad mikrofonid, statiivid, muud lisatarvikud. Helitehnika planeeritakse töökorda seada käesoleva aasta augustikuus.

Projekti üldandmed:
Taotleja: SA Räpina Inkubatsioonikeskus
Projekti kogumaksumus: 13 300, 79 EUR
Toetus: 9 975,59 EUR
Omafinantseering: 3 325, 20 EUR
Projekti rahastaja: PRIA, Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020)
Projekt planeeritud elluviimise aeg: august 2016


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee