Räpina loomemaja korraldas õpilastele traditsioonilise keraamika kursuse Peipsiveere piirkonna õpilastele suunatud traditsioonilise keraamika kursus viidi läbi juunis
2018. Kursusel osalejad said koolis õpitut praktikas kinnistada - ajaloo tundides õpitud
teadmised Eesti muinasaja kohta said korratud, seotud kodukoha ajaloo ja pärandiga ning
proovitud ise praktiliselt nii savi kaevamise, vormimise kui ürgse maapõletuse kaudu.
Kursus koosnes viiest õppepäevast. Esimesel õppepäeval uuriti, kust tuleb savi, milliseid
savisid on olemas ja miks on nad erinevad? Mida esimesed inimesed savist tegid ja miks?
Uskumused ja looming - valmistati savist kujukesi ja tootemloomi. Teisel õppepäeval uuriti,
kuidas tehti vanal ajal nõusid. Kammkeraamika ja lint-tehnika - valmistati kammkeraamika
põhimõttel hoiuanumat. Kolmandal õppepäeval lõpetati kammkeraamika imitatsioonanuma
töid. Neljandal õppepäeval põletati oma valmistatud tootemloomad ja kammkeraamika tööd
lahtises tules. Ehitati ise keraamikaahju. Viiendal õppepäeval külastati Värska Seto
Talumuuseumi savikoda, kus uuriti, mida on savist meie kodukandis tehtud? Räägiti vanadest
kaubateedest, tellisevabrikutest ja potisetudest. Kursust juhendas Helemall Piirfeldt (Ahjusoe
OÜ).
Keraamikakursuse eesmärk oli teadvustada Peipsiveere piirkonna lastele ja noortele
keraamikatraditsiooni juuri. Kursuse läbiviimist toetas Kultuuriministeeriumi haldusalas
tegutsev Rahvakultuuri Keskus „Peipsiveere kultuuriprogramm 2017 – 2020“ raames.

 


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | Tel: +372 5218 202 | E-post: leo@ariabi.ee