Loomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikastLoomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikast

Räpina loomemajas jagati taas teadmisi traditsioonilisest keraamikast

Perioodil märts-mai 2018 said huvilised osaleda SA Räpina Inkubatsioonikeskus ellu kutsutud traditsioonilise keraamika koolitussarja II etapis, mille raames toimus viis õppepäeva.

Koolitussarja juhendaja Helemall Piirfeldt võtab kokku koolitusel läbitu: „Esimesel kohtumisel tutvusid koolitatavad savi treimisega potikedral. Töö, mis kõrvalt oskajat töötamas vaadates tundub nii lihtne, nõuab algajalt tõsist süvenemist ja visa tööd. Osalejad olid tublid ja harjutasid kogu esimese koolituspäeva innukalt. Esimesed kedralt tulnud topsikud lõikasime pooleks, et näha, kuidas on tulnud välja anuma sein ja kas põhjal on parajalt paksust. Mitmel õpilasel õnnestus juba esimesel korral ka paar pisikest topsi täitsa eeskujulikult treida.

Teisel koolituspäeval oli meil külalisõpetaja Lätist. Läti õpetaja juhendamisel treiti kausse, eeskujuks vana kausivorm, mida meie kandis tuntakse ka kui "setu kaussi". See oli juba tõsisem töö. Kasutasime pruuni madalkuumussavi, mille laadset ka vanasti setu kausside tegemiseks pruugiti.

Kolmandal koolituspäeval tegime ise glasuure. Alustasime uurimisega, millest glasuurid üldse koosnevad ja mille poolest erinevad. Tegime tööd gruppidena ja igal grupil olid oma ülesanded. Alustuseks katsetasime erinevaid savisid glasuuripõhimaterjalidena. Kohalikkudest savidest mitmed on kõrgkuumuses juba ise sulavad ja selletõttu on neist glasuuride valmistamine lihtsam. Tulemused sai vormistatud prooviplaatidele, mille põhjal osalejad saavad ise glasuurikatsetusi soovi korral edasi teha.

Neljandal korral glasuurisime kursuse jooksul valminud töid. Kuna töid oli nii madalkuumussavist kui kõrgkuumussavist, glasuure nii poest ostetuid kui isetehtuid, oli kõigi peensuste vahel orienteerumine omaette väljakutse. Enamus tulemusi said ilusad ja ootuspärased. Kuid nagu ikka kunstidega, kus mängus ahjumaagia, siis oli meil ka üks äpardunud kauss, mille glasuur voolates ära lõhkus.

Viiendal korral käisime ekskursioonil Lätis ettevõttes Raunas Ceplis. Osalejad said näha savi- ja keraamika tootmisprotsessi alates maast võetud toorsavist kuni valmis toodete turustamiseni. Lahke pererahvas näitas seadmeid, töökoda, tutvustas ettevõtte ajalugu ja arenguid. Lätlaste toodetud savi ostavad ja kasutavad ka mitmed Eesti ettevõtted. Üllatusena leidsime nende töökojast eestlase Andres Alliku ehitatud keraamikaahju, nii et koostöö on keraamika alal kahesuunaline.

Kursuse jooksul tuli huvilisi üha juurde. Kõlama jäi osalejate soov sarnastest kursustest rohkem osa saada. Inimesi, kes seekord soovitud kursusele ei mahtunud, oli samuti mitmeid. Kursuse läbiviijana on sellest muidugi hea meel, et õpetatu sedavõrd vajalik tundus. Ka tihendas kursus piirkonna keraamikahuviliste omavahelist läbikäimist, kujunes omamoodi sõpruskond, kellega ka peale kursuse lõppu omavahel infot ja teadmisi vahetame“.

Traditsioonilise keraamika koolitussarja eesmärk on teadvustada Peipsiveere piirkonna kogukonnale keraamikatraditsiooni juuri. Koolitussarja I (sept-nov 2017) ja II etapi läbiviimist toetas Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev Rahvakultuuri Keskus „Peipsiveere kultuuriprogramm 2017-2020“ raames.

Loomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikast
Loomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikast
Loomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikast
Loomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikast
Loomemajas jagati teadmisi traditsioonilisest keraamikast

LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | Tel: +372 5218 202 | E-post: leo@ariabi.ee